Vas bain-marie, Hendi, inox, 4.2 lt,   22 x (H)19 cm

Vas bain-marie, Hendi, inox, 4.2 lt, 22 x (H)19 cm