Politica de confidențialitate

Solicitare Acord și Informare generală cu privire la POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Iti mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. Pentru noi, având în vedere relația specială cu tine, este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizezi. În aceeași măsură Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul nostru, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Te rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile tale (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiezi cu privire la modul în care informațiile tale sunt utilizate prin intermediul site-ului www.hendi.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Cine suntem?

HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, înregistrată la ORC sub nr:

J 08/768/2010, având CUI: RO 27170732

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul tau sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului tau în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. va colecta și prelucra datele tale, cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1) Înregistrare comandă sau cont pe site-ul www.hendi.ro

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui comandă sau cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia vei avea acces la produsele achiziționate. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și tu, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către tine a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

De asemenea, în timpul utilizării platformei www.hendi.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor tale, respectiv: articole citite, produse vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2) Procesarea formularului de contact/ ofertă

HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. va folosi informațiile pe care le furnizezi în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea ta.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.hendi.ro, intelegi și esti de acord că datele tale vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.

Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și tine, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către tine a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să iti oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul tau expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

3) Publicații / Newsletter

Dacă te abonezi în secțiunea de Publicații / Newsletter a HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L., datele tale cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a iti transmite aceste informări cu conținut juridic.

Datele tale cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulezi abonamentul din secțiunea de Publicații / Newsletter a HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.

Te poti dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Publicației / Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.

Cine are acces la datele tale?

HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. , în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

E-mail: ligia.chelmea@hendi.ro, Adresă de corespondență: Str. 13 decembrie 94A, Hala 14, Brașov, 500164.

Iti aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la tine, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor tale.Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii comunicare email - adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
 5. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

Cât timp sunt stocate datele Tale?

HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele cu caracter personal furnizate de tine vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu tine, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Datele pe care le furnizezi prin abonarea în secțiunea de Publicații / Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Publicația / Newsletter-ul primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Care sunt drepturile Tale?

 1. dreptul de acces la date – ai dreptul de a obține din partea HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; totodată, poti obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de tine, HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile iti vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 2. dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține rectificarea de către HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;
 3. dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. are obligația de a șterge datele respective, atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) iti retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a obține din partea HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. restricționarea prelucrării în cazul în care te afli într-unul din următoarele cazuri: ) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite 1) HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. să verifice exactitatea datelor; 2) prelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastra vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 3) HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dumneavoastra le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. prevalează asupra drepturilor Dumneavoastra.; HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 5. dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 6. dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 9. dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele tale cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți angajații și colaboratorii HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor tale, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul www.hendi.ro folosește identificatori de tip Cookie. Detalii citiți pe pagina Politica de utilizare Cookie-uri

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L. este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Te rugăm să ai în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.. Prin urmare, este necesar să verifici această pagină pentru orice actualizare.

Te rugăm să nu contiunui să utilizezi site-ul HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L..dacă nu esti de acord cu astfel de modificări.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele tale. personale vor fi prelucrate de HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT ROMÂNIA S.R.L.., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Iti mulțumim!